Güncel Yazılar

SCI (fen atif dizini) sıralamasında 22. olmak ne anlama gelir? 31/05/2003

Aylardır süregelen YÖK’ten YEK’e tartışmaları Haziran ayında hız kazanacağa benziyor. Yasayla birlikte üniversitelerimiz rektörlük seçimleri telaşına girebilir. Ancak, gözden sürekli kaçan bir nokta var; gerçek üniversiteyi kurmak, bilim, araştırma, eğitim, kalite vb. konular üzerine kafa yormak. Bu konularda hemen sürekli olarak YÖK’lüyor, bazen de YEK’liyoruz.
[Devamı]

Depoda Dövülen Üniversiteli Genç 30/11/2002

Yükseköğretim kurulunun kuruluş yıldönümü bir kez daha protestolarla kutlandı !. Ankara’daki gösterilere kalabalık bir öğrenci kitlesi katıldı. Öğrenciler, Avrupa Birliği sevdasındaki ülkenin yurttaşları olarak, demokratik haklarını kullanıp YÖK’ü protesto etmek istediler. Buraya kadar sorun yok. Ancak gördük ki, AB uyum yasaları ile, gösteri yürüyüşlerine getirilen serbestlik falan unutulmuştu. Türk polisi tüm haşmetiyle ve acımazlığıyla öğrencilerin üzerine bindi, yerlerde tekmeledi. Televi
[Devamı]

Küreselleşme Ve Yabanci Dilde Yükseköğretim 30/11/2002

Ülkemizde giderek yaygınlaşan ve neredeyse eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmaya başlayan yabancı dilde eğitim olgusunun küreselleşme ile bağlantısını irdeleyeceğimiz bu yazıda, önce küreselleşmeye ait genel tanımlar, ardından kısaca küreselleşmenin sonuçları, daha sonra da yabancı dilde eğitim ile küreselleşme arasındaki bağlantılar ve yarattığı / yarata
[Devamı]

Nedir Bu İNOVASYON? 30/11/2001

İnovasyon nedir? İnovasyon bilim ve teknoloji dünyasının son yıllarıda en güncel sözcüklerinden biri. Anlamını karşılayacak tam bir Türkçe sözcük olmadığı için zaman zaman “yenilenme” olarak adlandırılan, ancak bu durumda sadece eksik değil, yanlış da anlaşılabilen bir terim. İnovasyon, "yeni ve değişik birşey yapmak" anlamındaki Latince "innovare" kökünden türetilmiştir (1). İnovasyon “b
[Devamı]

DPT Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 31/07/2001

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) sekizinci beş yıllık kalkınma planını geçen yıl yayınladı (1). Ülkemizde hiç bir şeyin plana göre yapılmadığı, hemen her şeyin o anki koşullara göre dağınık olarak uygulandığı bir gerçek. Bu bağlamda, büyük emeklerle hazırlanan kalkınma planlarının ne işe yaradığı sorula
[Devamı]

21. Yüzyılda Bilim İnsanı Bağımsızlığı 31/05/2001

Bilim uğraşının sadece laboratuvarlara veya kitaplara kısıtlı bir işlev olmaktan çıkıp uygulamalı bilim haline gelmesi, yani teknolojiye dönüşmesi, toplumun gözünde bilime ve bilim insanına duyulan saygıyı artırdı. Bilimsel araştırma teknoloji yaratıyor, teknoloji endüstriyi besliyor, endüstri de ekonomik kalkınmaya temel oluyordu. Bu durum özellikle II. dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde o kadar belirgin hale geldi ki, toplumun gözünde bilim sihirli bir uğraş, bilim insanı
[Devamı]

Sayfalar: 1 2 3