Güncel Yazılar

BİLİMDE YÖNTEM -II- 28/02/2011

“Bilgi kuramı ya da bilimsel araştırma mantığı yöntem öğretisidir” “İlke olarak bilim oyununun sonu yoktur. Günün birinde bilim önermelerini artık daha fazla sınamayıp, onları bütünüyle doğulanmış kabul eden oyundan atılır.” Karl Popper   Bu yazı dizisinin birinci bölümünde yöntembilim konusunda genel
[Devamı]

Bilgi Toplumu ve Demokrasi Üzerine 02/03/2010

Öz Bilgi toplumunun temelinde yatan iletişim teknolojileri devriminin demokrasiye katkıdabulunacağı varsayılıyor. Katılımcı demokrasi, doğrudan demokrasi, tele-demokrasi, edevlet,e-demokrasi gibi ışıltılı sözcükler yaşamımızın bir parçası oldular. Ancak,bilgisayarlar çağdaş gözetleme araçlarına dönerken hükümetlerin teknolojiden kendipaylarına düşen mekanik yararları aldıkları, insan hakları ve demokrasi adına ise dahaönce var olan her ne i
[Devamı]

ULUSAL BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMU ve BİLGİYE DAYALI EKONOMİ BAĞLAMINDA BAZI GÖRÜŞLER 31/12/2007

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları (UBTP) 2003-2023 Strateji Belgesi’inde, “Cumhuriyetin 100. yılı için vizyonumuz” şu ifadelerle kalemealınmıştır.Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çaba gösteren;Demokratik ve adil bir hukuk sistemine sahip;Yurttaşları ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi;Sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altınaalın
[Devamı]

Üniversiteden Multiversiteye : Üniversite Ölüyor mu? 28/09/2006

Henüz yaygın olarak bilinmese de yükseköğretimle ilgili çevrelerin bir süredir tanıştıkları yeni bir kavram var: Multiversite. Bu terim, üniversiteye benzeyen, ama şirket anlayışıyla yeniden yapılandırılan, işleyişinde ve görevlerinde pazar anlayışının temel alındığı yükseköğretim kurumlarını tanımlamakta kullanılıyor. Klasik üniversitelerdeki ülkücü eğitim içeriğinin boşaltıldığı, mekanik, yararcılığın ve para kazanmanın ön planda yer aldığı bir kurumsal yapılanma s
[Devamı]

Atamalar ve Akademik Yükseltmelerde Türkçe Yayınlar 28/02/2005

Üniversiteler Yükseköğretim Kurulunun “Ögretim Üyeligine Yükseltilme veAtanma yönetmeliği” dışında, kendileri de, bağımsız olarak akademikyükseltilme ve atanma ölçütleri düzenleyip uygulamaya başladılar. Amaç 21.yüzyılın bilgi toplumuna, bilim ve teknolojideki soluksuz rekabete uyumsağlayabilecek elemanların oluşturacağı kurumsal dönüşümü yakalayabilmekti.Bir kurumun alacağı, çalıştıracağı elemanları nitelikli seçmek için elemeye tabitutması, bu yolda akade
[Devamı]

Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı : Son Durum 29/02/2004

Avrupa Birliği (AB) 6. Çerçeve Programı bilgiye dayalı bir Avrupa ekonomisi ve Avrupa yaşamı oluşturmayı amaçlayan bir girişimdir. Girişimin genel amacı "Bilgi Toplumu Avrupası" olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere, katılan tüm ülkelerde yaratıcı düşünceleri ve yenilikçi potansiyeli harekete geçirmek ve uygulanabilir sonuçlara ulaşma
[Devamı]

ABD Üniversitelerinde Yeni-McCarthizm 31/10/2003

Yıllar önce Vietnam'da yaşananların ABD üniversitelerine yansımasını bir Amerikan aydını anılarında şöyle anlatıyor: "Pek çok vahşet hikayesi vardı, ama pek tepki yoktu. Çünkü bir başka ülkeyi işgal etmek, ona saldırmak ve halkını dehşete salmak bizim için meşru sayılıyordu" (N. Chomsky)[1]. ABD 2. dünya savaşı sonrası, soğuk savaş döneminde yarattığı anti-komünist histeriyi bir devlet politikası olarak yıllarca kullanmıştır. Kapitalizmin bu büyük patronu için sistemin işlemesinde öze
[Devamı]

Sayfalar: 1 2 3