Kitaplar

  1. Hematoloji Onkoloji Cep Kitabı. Kadri Yamaç, Hamdi Akan.
  2. Gebelik ve Sistemik Hastalıklar. Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, Nuri Çakır. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2002.
  3. Bilgi Toplumu ve Üniversiteler. Kadri Yamaç. Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009.

Çeviri kitaplar

  1. Dünya Çapında Üniversiteler Kurmanın Zorluğu. Yazar: Jamil Salmi. Dünya Bankası Yayını, Efil Yayınevi, 2010.
  2. Üniversiteler Ekonomik Büyümeye Nasıl Katkıda Bulunur. Editörler Shahid Yusuf ve Kaoru Nabeshima. Çeviri: Kadri Yamaç.Dünya Bankası Yayını, Efil Yayınevi, 2011.
  3. Akademik Mükemmeliyete Giden Yol. Dünya Çapında Araştırma Üniversiteleri Oluşturmak. Editörler: Philip G. Altbach ve Jamil Salmi. Çeviri: Kadri Yamaç. Dünya Bankası Yayını, Efil Yayınevi, 2012.

Kitap Bölümleri

  1. Kadri Yamaç , Rauf Haznedar. Akut Lösemiler. Temel İç Hastalıkları. 1996
  2. Kadri Yamaç. Hodgkin hastalığı. Temel İç Hastalıkları. 1996
  3. Kadri Yamaç. Hodgkin Dışı Lenfomalar. Temel İç Hastalıkları. 1996
  4. Hematolojik Hastaliklarda Kas İskelet Sistemi, 2000.